IBU

Sembilan bulan kau mengandung

Hingga aku dilahirkan

Kau didik dan besarkan aku

Penuh cintah dan kasih

Jasamu tak mungkin dapat kubalas

Hanya doa untukmu

Semoga Tuhan memberi kedamaian

Dan tempat yang terbaik untukmu

ANALISIS INTRINSIK

a. Tema

Mengenang Jasa Ibu

b. Rima

Menggunakan rima bebas

c. Diksi

Menggunakan pilihan kata denotasi / lugas (mudah dimengerti)

d. Citraan

Menggunakan Citraan Perasaan

e. Majas / Gaya Bahasa

f. Makna

Puisi di atas menceritakan tentang seorang anak yang selalu mengenang jasa seorang ibu sejak dari kandungan hingga beranjak dewasa.

ANALISIS EKSTRINSIK

a. Latar Belakang

latar belakang penciptaan puisi ini, pengarangnya sangat peduli akan jasa-jasa seorang ibu, sehingga dalam puisi ini lebih banyak memanjatkan doa terhadap seorang ibu yang telah melahirkan dan membesarkan tanpa mengenal lelah.

b. Amanat/ Pesan

dalam puisi ini menyampikan pesan atau amanat, kepada pembaca antara lain :

Hendaknya kita selalu berbuat baik kepada ibu yang telah melahirkan kita ke dunia.

Mengingat akan jasa-jasa seorang ibu yang telah mendidik dan membesarkan kita dengan penuh cinta dan kasih.

Jangan pernah durhaka pada ibu.

c. Tujuan

Puisi ini memiliki tujuan yang mengajak pembaca untuk selalu berbakti terhadap ibu.

d. Bentuk

menggunakan imajinasi perasaan. Imajinasi yang membuat pembaca seolah-olah merasakan sendiri apa yang dikemukakan penyair

0 komentar:

Post a Comment

Popular Posts

Recent Posts

Text Widget