KUSANGKA DULU

Kusangka dulu luka jiwaku

Tiada’kan dapat sembuh lagi

Kusangka ku akan selalu

putus harapan. Ingin mati

tapi waktu penawar yang sakti

dapat menutup luka jiwaku

dan di atas luka yang dulu`

tubuh indah mawar cintaku.

ANALISIS INTRINSIK

Tema

“ Kusangka Dulu” yaitu kesedihan seseorang yang berujung kebahagiaan.

b. Rima

Pada bait pertama menggunakan rima silang

Pada bait kedua menggunakan rima bebas

Diksi

Menggunakan pilihan kata denotatif (lugas, mudah dimengerti).

d. Citraan

Imajinasi visual pencitraan penglihatan yaitu pembaca seolah-olah merasakan dan melihat sendiri apa yang di kemukakan penyair.

e. Majas / Gaya Bahasa

Menggunakan majas Hiperbola ialah jenis majas yang menyatakan sesuatu secara berlebih-lebihan. Ini termasuk Majas perumpamaan.

f. Makna

Pada bait pertama bahwa penyair pernah mengalami kesedihan yang luar biasa karena tinggal mati olah sang kekasih.

Pada bait kedua, bahwa penyair telah menemukan penawar luka yang dapat menutup luka jiwanya yang kini tumbuh indah bersemi dihatinya.

ANALISIS EKSTRINSIK

Latar Belakang

Dalam puisi ini pengarang menyampaikan beberapa pesan amanat kepada pembaca yaitu agar pembaca dapat mengetahui bahwa betapa sedihnya ditinggal seseorang yang kita cintai dan kita sayangi.

b. Amanat/ Pesan

Janganlah larut dalam suatu kesedihan

jadikanlah kisahmu sebagai pengalaman dan pelajaran dalam hidupmu.

c. Tujuan

untuk menyampaikan kepada pembaca agar tidak larut dalam suatu permasalahan yang menyebabkan kita seperti orang yang tak mempunyai semangat hidup.

d. Bentuk

berbentuk visual pembaca seolah-olah melihat sendiri apa yang dikemukakan oleh penyair.

0 komentar:

Post a Comment

Popular Posts

Recent Posts

Text Widget